Mgr. Renata Gozonová

JAZYKOVÉ STUDIO

O mně

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Vystudovala jsem obor Španělština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studovala jsem na Universidad de Granada ve Španělsku. Absolvovala jsem studijní pobyt v Oxfordu v Anglii zaměřený na studium jazyka a reálií anglicky mluvících zemí. Mám Státní jazykovou zkoušku z angličtiny a španělštiny.

 

Během své dvacetileté praxe jsem doučovala angličtinu žáky základních a středních škol, vyučovala jsem angličtinu a španělštinu na středních a jazykových školách a připravovala studenty k maturitě, k přijímacím zkouškám na vysoké školy a k jazykovým zkouškám. Na Gymnáziu v Benešově jsem zavedla výuku španělštiny v obou typech studia, osmiletém i čtyřletém, vedla jsem seminář konverzace ze španělštiny a řadu studentů jsem dovedla k maturitě ze španělštiny. Někteří z nich pokračují ve studiu jazyka na vysoké škole. Vyučovala jsem dospělé, od začátečníků po pokročilé studenty, a to v kurzech výuky jak skupinové tak individuální.

 

Aktuálně se plně věnuji vedení jazykového studia v Benešově, ve kterém vyučuji angličtinu a španělštinu. V únoru 2017 jsem otevřela novou učebnu a rozšířila tak výuku o další jazyky: němčinu a ruštinu. Nově je v nabídce též doučování češtiny žáky základních a středních škol a výuka češtiny pro cizince. S tímto rozšířením souvisí začátek spolupráce s lektory, kteří vyučují v nové učebně. Od září 2017 část výuky angličtiny přebírá lektor, jde především o doučování dětí základních škol.