Mgr. Renata Gozonová

JAZYKOVÉ STUDIO

O mně

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Vystudovala jsem obor Španělština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studovala jsem na Universidad de Granada ve Španělsku. Absolvovala jsem studijní pobyt v Oxfordu v Anglii zaměřený na studium jazyka a reálií anglicky mluvících zemí. Mám Státní jazykovou zkoušku z angličtiny a španělštiny.

 

Během své dvacetileté praxe jsem doučovala angličtinu žáky základních a středních škol, vyučovala jsem angličtinu a španělštinu na středních a jazykových školách a připravovala studenty k maturitě, k přijímacím zkouškám na vysoké školy a k jazykovým zkouškám. Na Gymnáziu v Benešově jsem zavedla výuku španělštiny v obou typech studia, osmiletém i čtyřletém, vedla jsem seminář konverzace ze španělštiny a řadu studentů jsem dovedla k maturitě ze španělštiny. Někteří z nich pokračují ve studiu jazyka na vysoké škole. Vyučovala jsem dospělé, od začátečníků po pokročilé studenty, a to v kurzech výuky jak skupinové tak individuální.

 

Aktuálně se věnuji vedení jazykového studia v Benešově a organizování jazykových kurzů zaměřených na výuků u nás nejběžněji vyučovaných jazyků: angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny. Od září 2018 veškerou výuku vedou lektorky.